Udløsning og orgasme

Udløsning og orgasme kan opleves som adskilte fænomener. Her kan du blive klogere på, hvordan det kan se ud for hhv. mænd og kvinder, og hvorfor det kan give mening at arbejde bevidst med dette.

Hvad er forskellen?

For de fleste mænd opleves orgasme og udløsning som én og samme ting, dvs. at kulminationen i lyst og intensitet (orgasme) falder sammen med ejakulationen (udløsningen). Rigtigt mange ved ikke, at det er muligt at skille de to ting ad, og at der kan være værdifulde læreprocesser gemt i dette. Det er imidlertid velbeskrevet i tantrisk litteratur, og du kan læse mere om, hvordan man kan arbejde med det her.

For kvinder ser det umiddelbart mere enkelt ud. Kvinder (eller rettere nogle kvinder) får orgasme, og vi kan tale om, at den kan være udløst fra forskellige steder, men de har ikke sædafgang. Til gengæld er det et faktum, at kvinder også er i stand til at ejakulere en type væske, så de får det, man kalder "sprøjteorgasme", selvom selve denne ejakulation ikke nødvendigvis er knyttet til en orgasme. Disse "sprøjteorgasmer" kan føles meget anderledes end orgasmer uden udløsning. Du kan høre meget mere om fænomenet i interviewet med Maj Wisman her.

Her bruger vi altså ordet udløsning om den fysiske ejakulation af væske og ordet orgasme om den energimæssige kulmination. I vores forståelse af tantra giver det ikke meget mening, at man i den tantriske proces insisterer på at ville opnå det ene eller det andet. Men en viden om, hvad kroppen og energisystemet rummer af muligheder, kan være med til at åbne for nye oplevelser.

At holde udløsningen tilbage

For mænd kan det være en fordel at arbejde med at tilbageholde udløsningen. I første omgang giver det mulighed for at forlænge samlejet, hvilket vil være godt for mange par. Med tiden kan det desuden give en erfaring af, at orgasmen kan indtræffe uden udløsning, og dette kan igen åbne for nye, orgastiske tilstande. Orgasmen kan desuden opleves løsrevet fra kønsorganerne, med udspring andre steder i kroppen, f.eks. i et chakra.

Motivet for at holde udløsningen tilbage kan være at lære noget om sig selv og den seksuelle energi. Ved at undlade at udløse energien vil den lagre sig i energisystemet, og det kan opleves både frydefuldt og provokerende. Det provokerende kan være, at det ubevidste bliver aktiveret, fantasier og gamle mønstre kan komme frem i lyset. Det kan være lærerigt, men provokerende og kræver, at man ved noget om, hvordan man arbejder med en selvudviklingsproces. Det frydefulde kan være, at sanserne skærpes, og at man vil kunne få en mere intens kontakt med sit energisystem. Meditationerne kan blive dybere, og man får simpelthen mere energi til rådighed.

En mand fortæller: "Adskillelse mellem udløsning og orgasme som mand er noget som efter min erfaring kan komme, når man har lært at rumme og holde meget energi i den lodrette akse ( nok især i hara chakra og omkring kønnet ) uden at afspænde den. Jeg har arbejdet med tantra nu i ca. 10 år. Det har for mig ikke været et mål i sig selv at adskille udløsning og orgasme. Det er en slags tilbud, der er kommet i takt med, at jeg har fået mere bevidsthed ind omkring træning i energiopbygning gennem tantra og meditation."

En anden mand beskriver, hvad der for ham er forskellen på udløsning og orgasme: 

"Det er nogle årtier siden, at jeg erfarede, at der er kæmpe forskel på udløsning og orgasme. Den erkendelse fik jeg faktisk, da jeg var ung. Det er stadig sådan, at jeg nogle gange ikke kan lade være med at stræbe efter at opnå udløsning. Men at få udløsningen er på en måde en tam fornøjelse. Ikke at jeg oplever, at jeg bliver træt efter udløsningen. Men det er som om den forventning, der får mig til at stræbe efter udløsningen, ikke på nogen måde bliver indfriet. Det føles, som om noget i mig kan tro, at udløsningen vil bringe mig noget godt, og når jeg så får den, da er det lidt ligesom at ”stikke tungen ud ad vinduet”. …... Orgasmen oplever jeg diametralt modsat. Den kommer, hvis den kommer, når den kommer. Den kan jeg på ingen måde tvinge igennem. Den har sit eget liv. Man kan på en vis måde sige, at det er det irriterende ved den! Den lader sig ikke fremmane, hvilket dog ikke betyder, at vi intet kan gøre. Sandsynligheden for dens komme er nemlig proportionalt med det at arbejde nedad, at vi har kontakt med jordpunktet ,og at vi er fuldstændigt nærværende tilstede".

At udelade udløsningen over en række samlejer kan også bruges som en metode til at bygge energi op. Denne energi kan man så bruge på forskellig vis. Et tantrisk bud på det ville være at investere den i godt procesarbejde.

"Når det lykkes at have en god kontakt til jordpunktet i forbindelse med sex, oplever jeg, at orgasmen bliver mere instinktiv, fri og kraftig. Jeg kan bedst opbygge meget seksuel energi ved at undlade orgasme i en uge eller mere. Over tid stiger den seksuelle spænding af sig selv. Men jeg får bygget mest energi op, når vi har sex flere gange om ugen uden at udløse energien i orgasme. Jeg oplever det som en træning i at rumme mere energi. Jeg oplever også, at jeg har mere energi til rådighed i det daglige, og at jeg kan kanalisere en del af den over i andet end sex. Jeg har kun lidt erfaring med at adskille udløsning og orgasme. Kan nogle gange få mindre orgasmer - uden udløsning. Det seksuelle energiniveau falder ikke ved det. Derimod mærker jeg et tydeligt energifald i forbindelse med udløsning. Så måske er det værd at arbejde på at blive god til få orgasme uden udløsning."
 

Udløsning og orgasme for kvinder

Kvinder kan også opleve, at der er forskel på udløsning og orgasme. Nogle kvinder oplever som nævnt de såkaldte sprøjteorgasmer, hvor de i lighed med manden afgiver væske.

"Udløsning kan mærkes som en enorm lettelse, en hengivelse, en given slip oplevelse. I udløsningen giver jeg slip rent fysisk, hvilket kan give anledning til mange våde lagner. …..Jeg oplever, at udløsningen knytter sig meget til hara og hjertechakret. Måske også solar plexus. Udløsningerne er dog noget anderledes seksuelle oplevelser end selve orgasmen. Orgasmer er for mig meget mere energetiske og dermed meget mere mættende. Her opleves det, som om hele kroppen får en energi-udløsning, men der sker ingen fysisk udløsning. I orgasmer er jeg mindre mental end i udløsninger. Jeg kan komme ind i meget stærke meditative tilstande, måske næsten transcendensoplevelser, uden dog at have prøvet dette. Her er der kraftig kontakt med både essens- og jordpunkt, og udvekslingen med min partner opleves mere som to energisystemer, der udveksler, end som to fysiske mennesker. Dermed er orgasme-oplevelsen også mere upersonlig, sådan som jeg oplever den. Orgasme kan jeg få både ved stimulering og samleje, mens udløsning opleves udelukkende ved stimuli udefra."
 
Kvinder kan også arbejde med orgasmen ved at bygge energien op, inden den forløses. Dette kan enten gøres indenfor det enkelte samleje, evt. over nogle timer, eller det kan gøres over flere samlejer.
 
Min erfaring er, at det kan være, at jeg undlader at få orgasme i 3-4 samlejer. I mellemtiden kan jeg være opmærksom på, hvor energien går hen. Jeg har god erfaring med at arbejde med den øvelse, som hedder yin-yang cirkulationen. Øvelsen gør, at energien cirkuleres i energisystemet, så den ikke stagnerer i kroppen eller falder ud i projektion. Når energien udløses i en orgasme efter at have været “sparet op”, er min erfaring, at det bliver en meget gennemgribende orgasme. Der er meget energi til rådighed, og den kan vare i lang tid, hvor energisystemet ligesom bliver gennemrystet. Ofte mærker jeg voldsom aktivitet i flere chakraer, og jeg kan komme ind i nogle dybere lag af bevidstheden, som jeg normalt ikke har adgang til. Der kan være indsigter forbundet med oplevelsen, og der kan være billeder og stemninger med karakter af gammelt stof, som bliver hvirvlet op til overfladen. 

Man kan dog også vælge blot at følge den tantriske proces med den opbygning af energibevidsthed og kontakt til jordpunktet, som dette giver. For som mange beskriver, så afhænger orgasmens intensitet, frydefuldhed og "mætningsgrad" af kontakten til jordpunktet og graden af nærvær.
 
Som de personlige beretninger illustrerer, kan orgasme og udløsning opleves meget forskelligt, også fra person til person. Tantraen vil altid invitere til en udforskning af ens egen oplevelsessfære, og der ser fænomenerne måske helt anderledes ud. Du kan evt. dele dine egne erfaringer herunder.