Tantra og orgasme

Hvordan kan orgasmen opleves og udvikles gennem arbejdet med tantra? Selvom orgasmen ikke er central i tantra, så kan den ændre sig mange gang i løbet af den tantriske proces og bringe både livsglæde og proces med sig. Læs her for at få overblik over fænomenet orgasme, set fra en tantrisk vinkel. For de fleste mennesker er orgasme en meget vigtig del af sexlivet. Sex handler om nydelse, og den ultimative nydelse finder man i orgasmen. Hvem vil ikke gerne have flere og bedre orgasmer?


Saft og kraft i orgasmen

Også i tantra spiller orgasmen en stor rolle. Men den er alligevel sekundær i forhold til det, som er det primære i tantra, nemlig at tantra er sex med energibevidsthed. Så det, man først og fremmest arbejder på i tantra, er at blive mere energibevidst i det seksuelle møde. Med tiden kan netop dette føre til mere nuancerede og kraftfulde orgasmer, og det kan også føre til en frigørelse fra orgasmen, så man ikke længere er så optaget af, om den nu indfinder sig eller ej.

 
At udvide sin bevidsthed om de energimæssige aspekter af mødet, kan bringe mønstre og problematikker frem, som hidtil har været holdt væk. Når man får ryddet op i de bortgemte sager, kan det åbne for en helt ny oplevelse af lyst, udløsning og orgasme.At få kraftigere og mere nuancerede orgasmer er naturligvis en fornøjelse, men arbejdet med dette har dog også en tantrisk berettigelse i sig selv: Når man arbejder med at udvide sin adgang til orgasmekraften, arbejder man sig samtidig nedad i energisystemet, ned mod jordpunktet og de instinktkræfter, som gemmer sig der. At få etableret en god stabil kontakt til jordpunktet er yderst værdifuldt set med tantriske øjne, idet man her finder en kilde til kraft og proces. Du kan læse mere om jordpunktet her.
 

Proces fremfor alt!

I tantra er det vigtigt at begynde dér, hvor man er og at arbejde med den aktuelle opgave. Når man går i gang med tantra, så vil det at arbejde på dybere og mere kraftfulde orgasmer for mange melde sig som et relevant arbejdspunkt. For andre vil orgasmeoplevelsen udvikle sig organisk, efterhånden som man får arbejdet andre temaer igennem.

Det kan f.eks. handle om, at jeg har negative forestillinger om min egen krop og de instinktkræfter, den rummer. Efterhånden som disse bliver bevidstgjort og sluppet, kan nye tilgange til krop og instinktivitet vokse frem til fx en grundlæggende holdning af, at "alt, hvad jeg oplever i min krop, er ok". Når denne holdning integreres, åbnes der også for nye oplevelser af orgasmekraften, egentlig uden at man har gjort noget specifikt for at ændre den.

En del af dét at få nye erfaringer med orgasme kan også være at høre om, hvilke typer oplevelser andre har, altså hvilke slags orgasmer findes der? Som en hjælp til at tegne dette landkort, kan man skelne mellem to typer orgasmer.

Peak-orgasme

Den første kan man kalde peak-orgasme, og det er den, de fleste kender. Den opleves som en energimæssig opbygning mod en frydefuld kulmination, som efterfølges af en behageligt afslappet tilstand. Den ledsages af rytmiske sammentrækninger i kønsorganerne og for mænds vedkommende normalt også af sædafgang eller udløsning. Nogle kvinder oplever også ejakulation i forbindelse med peak-orgasme, den såkaldte sprøjteorgasme (hør meget mere om g-punkt, sprøjteorgasme mm. i interviewet med Maj Wismann)

Mange tantrikere har erfaret, at selvom de ikke har arbejdet direkte med at intensivere peak-orgasmen, så er den blevet det gennem opbygningen af kontakten til eget energisystem og i særdeleshed til jordpunktet. Selve orgasmekraften hører nemlig til det energireservoir af instinktive kræfter, som er knyttet til jordpunktet. Derfor kan man også have den oplevelse, at orgasmen skyller op igennem kroppen nedefra.

Denne kvinde fortæller om, hvordan hendes oplevelse af orgasme har ændret sig gennem arbejdet med tantra: ”Før tantra fulgte jeg trangen til opbygning og udløsning til orgasme med æggende billeder og fantasi - dvs. den vandrette akse var det primære. Jeg blev efterfølgende afspændt, men følte mig ikke på nogen måde mæt. Jeg oplevede dette som udløsninger med ydre stimuli.

Nu efter tantra gennem tre – fire år er mine orgasmer få, men kraftfulde og ofte energetiske. Seksualiteten er nu naturlig i sit flow med stor og kraftfuld opbygning i tantraen fra jordpunkt med forbindelse til hjerte og krone – og dermed uden fantasi. Jeg slapper af i forhold til, om der kommer orgasme eller ej – i stedet koncentrerer jeg mig om at hengive mig til det, der er og følge energien.


I vores forståelse af tantra kan den tantriske proces altså føre gennem en udfoldelse og intensivering af peak-orgasmen, og det kan være tiltrængt for rigtigt mange mennesker. Denne form for orgasme fungerer nemlig afstressende og udrensende for energisystemet, og det kan være en yderst værdifuld funktion i en ellers presset og krævende hverdag.

For nogle kan peak-orgasmen dog også opleves som utilfredsstillende. Der kan være en oplevelse af tomhed, ensomhed eller energiforladthed efter orgasmen, hvilket kan give anledning til en aldrig helt tilfredsstillet, seksuel sult. En peak-orgasme, som forbinder sig med jordpunktet, vil dog opleves som langt mere mættende, og det er også en af grundene til, at der i vores forståelse af tantra ikke er noget problem i at få regelmæssige, kraftfulde peak-orgasmer. Henter man energien fra dybet, er der nemlig nok at tage af, og man vil føle en dybere, instinktiv tilfredshed baseret på et møde med den modsatte, kønsmæssige pol. 

Udvidet orgasme

Den udvidede orgasme kaldes i litteraturen også dal-orgasme eller helkrops-orgasme. Her er oplevelsen af orgasmen ikke så meget en top med efterfølgende fald, men snarere en tilstand af nydelse og intensitet, som strækker sig over længere tid. Det kan føles som en flod, det strømmer igennem en, som en usædvanligt intens energimæssig oplevelse eller blot som en stærk intensivering af lysten. Oplevelsen af orgasme kan her være løsrevet fra kønsorganerne, sådan at orgasmen kan opleves andre steder i energisystemet, f.eks. i hjertet eller i kronechakraet.

Den udvidede orgasme kan, alt efter evnen til at rumme og cirkulere energi, strække sig over længere tid og også rumme oplevelser af dybe møder med partneren. Man kan derfor synes, at denne form for orgasme er mere efterstræbelsesværdig end peak-orgasmen, og der findes også teknikker til at udvikle denne type orgasme.

Disse teknikker handler primært om at cirkulere energien i kroppen og om at udelade udløsningen. Det kan være relevant at afprøve disse teknikker, hvis det er den næste opgave, der viser sig i den tantriske proces. Men det er ikke mere tantrisk at få eller arbejde med denne form for orgasme. Tantra handler altid om, hvad der procesmæssigt er relevant lige nu, og mange moderne mennesker kan komme procesmæssigt langt ved at arbejde med orgasmen gennem arbejdet med jordpunkt og den generelle kontakt til energisystemet.

Du kan læse mere om hvordan hhv. mænd og kvinder kan arbejde tantrisk med orgasme, samt hvordan man kan arbejde sammen.

Ingen orgasme

For den, som aldrig eller kun vanskeligt kan opnå orgasme af nogen art, er der også hjælp at hente gennem tantra. Hvis det er der, man er, må første skridt i den tantriske proces være at opbygge evnen til orgasme. Her kan alle øvelser, som generelt styrker kontakt til kroppen, jordpunktet og energisystemet, være relevante. Desuden kan det være en idé at læse noget sexologisk litteratur om emnet, gerne med konkrete anvisninger til øvelser.

Man er ikke tantrisk set diskvalificeret, fordi man ikke kan få orgasme eller ikke synes, man får nok - eller de rigtige. Den tantriske proces begynder der, hvor man er, og arbejder med de aktuelle udfordringer.

God fornøjelse på rejsen!