Fra vandret fantasi til jordpunktetKlar til at slippe dét, du tænder på? Hvis man vil mere ind i det lodrette, må man kigge bagom den vandrette akses billeder og stemninger - eller rettere: man må kigge ned under.

Det er dejligt at tænde på noget, men faktisk fungerer seksualiteten dybest set ikke på den måde. Den er ikke on/off, men er der hele tiden - det er blot os, der ikke er klar over det. Den vandrette tænding på f.eks. et pornografisk billede kan dog godt bruges til noget, da man kan tage udgangspunkt i det, grave ned i det, slippe det og finde en dybere og friere kontakt til seksualiteten nedenunder.

 Læs om lodret og vandret seksualitet her.

Denne øvelse guider dig nedad og ind i en dybere kontakt til den instinktive seksualitet.
 

1 Identificer en vandret tænding.
Find noget vandret, du tænder på. For pornografen kan det være en seksuel fantasi, som dukker op igen og igen, eller det kan være en trang til at se porno, som du har svært ved at slippe. Romantikeren har også fantasier, men de er ikke altid seksuelle. De kan måske udspille sig omkring forelskelse, kontakt til eller forestillinger om det rigtige liv. Kig efter det, som har en kobling til den seksuelle tænding. Vælg det, der er mest energi i - det, som oftest tænder din seksuelle lyst.
 
2 Mediter på billedet/fantasien og læg mærke til, hvad der sker i din krop. Kan du mærke en reaktion i et chakra? Måske mærker du energi omkring kønsorganerne?
 
3 Nu bevæger du opmærksomheden ned i jordpunktet og trækker billedet/fantasien med derned. Hvad sker der med det? Forvandler billedet sig? Gå med det, der sker i jordpunktet. Sæt evt. lyd på, måske får du lyst til at brumme, brøle eller bevæge dig som et dyr.
 
4 Afslutning: Hvis du laver øvelsen sammen med din partner, kan I evt. lade øvelsen gå over i sex. Du kan også vælge at afslutte øvelsen ved at lade energien klinge ud og til sidst afslutte med at lægge en hånd på hara og hjertet.