Det tantriske parforhold

Hvad vil du have? Ugentlige møder med sex, healing og processnak? Eller parforhold med "fuld pakke": børn, hverdag og fælles økonomi? Det tantriske parforhold rummer mulighed for det hele og kan hele tiden ændre sig - det er nemlig i proces!

Tantrisk samarbejde?

Et tantrisk samarbejde kan opstå mellem to mennesker, som allerede i forvejen danner par og måske har haft et parforhold gennem længere tid. Det kan også opstå mellem to mennesker, som vælger tantraen som en udviklingsvej og til det formål finder en partner, som han eller hun kan samarbejde med.

Uanset hvad, er der to vigtige spørgsmål, når man indleder et tantrisk samarbejde:

  1. Hvor kan vi mødes?
  2. Kan vi blive enige om præmisserne for samarbejdet?


Hvis de indledende undersøgelser falder heldigt ud, kan det ende med et tantrisk parforhold. Ikke til døden os skiller - men så længe processen vil.

Hara, hjerte og krone

Når mennesker mødes, opstår der kontakt på forskellige planer. I en tantrisk forståelse kan det være meget nyttigt at udvikle sansen for, hvor der chakra-mæssigt er god kontakt. For en uddybende beskrivelse af chakraerne kan vi henvise til "Politikens bog om healing" eller "Hel - lille håndbog i selvfordybelse".

Hara-, hjerte- og kronechakra kan betragtes som de primære tantriske chakraer, i det de repræsenterer seksualitet, kærlighed og spiritualitet.

De primære tantriske chakraer

Hara
Seksualitet, livsglæde, libido, ofte symboliseret med havet og farven orange.

Hjerte
Kærlighed, medfølelse, frihed, mod og hengivelse, symboliseret med elementet luft og farven grøn

Krone
Spiritualitet, meditation, stilhed, ofte symboliseret med lys.

Hjerte:
Det er en fordel for et tantrisk parforhold, at der er en god hjertekontakt, altså at der er en åbenhed i hjertet og måske en følelse af glæde ved hinandens selskab. Hjertekontakten kan være en del af den sædvanlige forelskelse, men forelskelse er på ingen måde en forudsætning for hjertekontakt. Med tiden vil mange opleve, at kærligheden mellem de to vokser ud af det tantriske samarbejde.

Hara:
En god harakontakt kan opleves som lyst til sex med hinanden og lyst til at være sammen i det hele taget. Harakontakten er med til at få samværet til at strømme på en legende og fri måde, og er denne kontakt god, vil det være let at få gang i seksualiteten og hente glæde og nydelse gennem den.

Krone:
Endelig er det fint, hvis der er kontakt og udveksling mellem de to kronechakraer. Hvis man ikke er vant til at meditere, kan man have svært ved at mærke kronechakraet i begyndelsen. Kontakt mellem kronechakraerne kan også opleves som en følelse af mening med relationen, at man er en del af den samme livsforståelse, eller at der er en sjælsmæssig tiltrækning.

Hvis der er god kontakt mellem nogle af de tre chakraer og en vis tiltrækning mellem de to, kan der være basis for at indlede et tantrisk samarbejde. Der er dog ingen grund til at fortvivle, hvis det er svært at mærke et eller flere af chakraerne. Så kan en del af arbejdet være at øve sig i at mærke og bruge den del af sit energisystem. Hvis det f.eks. er længe siden, man har haft gang i seksualiteten, kan det måske tage lidt tid at blive fortrolig med den del igen. 

Endelig kan der naturligvis være kontakt på andre niveauer, f.eks. mellem jordpunkterne eller pinealkontakt. Hvis et forhold skal have en chance for at skabe proces i parterne, skal der være områder, hvor de kan mødes og udveksle - og det er godt at være bevidst om, hvor mulighederne ligger.

Vores stærke kort - og vores achilleshæl

Tantriske parforhold er altid forskelligt skruet sammen. I ét forhold er kontakten f.eks. stærk mellem hjerte og rod. Der vil være megen kærlighed til stede og en glæde og lethed ved at dele dagligdag, hjem og evt. familieliv.

Et andet forhold er måske baseret på en stærk kontakt mellem de to personers kronechakraer. Her er en dyb følelse af mening og sjælsmæssig kontakt. Til gengæld kan det måske være svært at få seksualiteten eller hverdagen til at flyde, så her skal der lægges en ekstra indsats.

Pointen er, at vi har et stærkt kort dér, hvor vi er gode til at mødes. Her er der ressourcer at trække på, når bølgerne går højt. Samtidig er det muligt at udvikle de steder, hvor kontaktfladen er begrænset. I stedet for at give op de steder, hvor kontakten ikke fungerer, må man gøre en indsats for at uddybe samarbejdet - og det kan faktisk godt lade sig gøre. På den måde får forholdet med tiden flere strenge at spille på, og begge parter lærer noget nyt.

Som perler på en snor

Et tantrisk parforhold kan ses som en række perler på en snor. Perlerne er de tantriske møder og snoren er processen, der forbinder dem.

Rækken af tantriske møder kan være skruet sammen på mange måder. Der skal tages stilling til, hvor ofte I skal ses, hvad der skal foregå, og endelig hvad I gerne vil arbejde med. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvor ofte der er tid til at ses. Måske bor I endda ikke i samme by, og der kan være børn og arbejde, som sætter nogle begrænsninger. Hvis det er muligt at ses 2-3 gange om ugen, kan det være rigtig godt, men mindre kan også gøre det. Nogle gange kan det måske være bedre at ses i kort tid frem for slet ikke at ses. Så må I prioritere, hvordan tiden bruges bedst.

Det tantriske møde

Kan rumme

  • Meditation
  • Processnak
  • Healing
  • Massage
  • Sex
  • Dans
Det tantriske møde
Et tantrisk møde kan bestå af en indledende meditation for at komme til stede sammen. Derefter kan I vælge at have en snak om, hvordan det går med processen. Det kan også være godt at udveksle healing eller massage for at komme i en god energimæssig kontakt med hinanden, inden I går over til den seksuelle del af mødet. Nogle foretrækker at have en kort snak eller meditation, efter de har haft sex. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gribe det an på. Det enkelte par må eksperimentere og finde den form, som passer bedst. Hvis tiden ikke er til det, kan I på forhånd vælge en ting ud og vente med de andre ting til det næste møde.

Ud over den konkrete, praktiske ramme er det vigtigt at sætte en ramme for det procesmæssige samarbejde. Denne ramme kalder vi kontrakten, og den kan du læse mere om her:

Link: 

I lyst og proces

Tænd-sluk i proces

Kvinden er skiftevis åben og lukket i forhold til manden. Man kunne kalde det et “tænd-sluk” forhold. Den ene uge vil hun ham gerne, men ugen efter synes hun bare, at han er dum. Sådan tænder og slukker hun hele tiden.

Hvis der skal proces i forholdet, kræver det, at kvinden indser, at hun har en vanskelighed. Samtidig må partneren insistere på, at her er noget, som skal forandres fremfor at forfalde til at stikke halen mellem benene. Hendes tænd-sluk funktion handler ikke om ham eller om forholdet, men om hendes væren i verden. Og den spænder ben for opbygningen af et godt samarbejde, fordi den giver mulighed for, at begge kan trække sig lidt, når tingene føles besværlige. 

Og vigtigst af alt: Det er ikke synd for hende, at hun skal lave om på det. Det vil tværtimod give hende større frihed, glæde og mening i parforholdet, hvis hun vælger at slippe denne gamle, hårdnakkede struktur. Og hvis hun tilmed har en partner, som er villig til at hjælpe hende med at blive bevidst om de knuder, hun binder på sig selv, er hun heldigt stedt.
I vores forståelse kan man kun kalde et parforhold tantrisk, hvis det er i proces (læs mere her). Man kan lave alle de "rigtige" tiltag, men hvis parterne forbliver lige fastlåste i sig selv og i forhold til hinanden, er det ikke tantra. Så hvis øvelserne, teknikkerne, kurserne og kontraktforhandlingerne ikke resulterer i proces, hvad så? Måske skal man se på, om der egentlig er villighed og parathed til proces i ens parforhold.

At sige ja til proces handler om at ville flytte sig som menneske. At udvide sin selvforståelse og gøre op med ting, der strammer og generer. Men det betyder også at give slip på undskyldningen "sådan er jeg jo bare". For det du er, kan ændre sig, når du er i proces. Tilsvarende skal man sige ja til, at ens parforhold kan forandre sig. Dette indebærer bl.a. at kigge på de steder, hvor noget gør ondt, er uværdigt eller for bekvemt.

Det kan være vanskeligt og tage tid, men er man vedholdende og har viljen til det, er det ofte muligt at komme gennem udfordringerne. Man kan vælge processsen fremfor at stikke af, fordi det er for besværligt. Det er det, der så ofte sker i parforhold - nemlig at parterne går, når tingene bliver svære. Men som regel bringer de den samme problematik med over i det næste parforhold.

Som tantrapartnere er en del af opgaven at hjælpe hinanden med de svære ting, der skal arbejdes med. I alle mennesker og par opstår der problemer og konflikter, som det er nødvendigt at kigge på. Konkret betyder det, at man rent faktisk siger noget om dét, som er svært i stedet for at lægge det til side med et "sådan er det jo bare" eller "hun bliver ked af det/vred/afvisende, hvis jeg bringer det på bane".

Hør et par fortælle om hvad det krævede at få parforholdet i proces:
Link:

Tantra med det hele

Der kan være stor forskel på, hvordan tantra-partnere vælger at bruge deres tid sammen, når de ikke lige arbejder med tantraen. Nogle er kun sammen omkring tantraen, bor hver for sig og ses altså kun i forbindelse med deres tantra-aftaler. Andre, og det er nok de fleste, vælger også at lave kæresteagtige ting indimellem, og en del vælger med tiden at flytte sammen. Endelig er der nogle tantra-forhold, der bliver til tantra-med-det-hele: hverdag, fælles bolig, børn, familiemæssige forpligtelser, fælles økonomi, evt. ægteskab osv.

Hvis det tantriske parforhold udvider sig til også at rumme alle de udfordringer, som hører det almindelige, vandrette liv til, så medfører det naturligvis nogle ændringer. Men den grundlæggende indstilling må være den samme: Vi er sammen om at udveksle sex, kærlighed og spiritualitet og hjælpe hinanden med at lære det nødvendige - i lyst og nød, til processen skiller os ad!

Læs mere om at dyrke tantra, når man lige har fået et lille barn:
Link: Måske vågner barnet!