Tantra hele vejen rundt

I dette interview fortæller Anne Sophie Jørgensen om tantra og hverdag. Her handler det om, hvordan den tantriske indstilling kan være med til at sætte dagsordenen for hele livet - ikke bare for den konkrete seksualitet.

Livet er en proces, uanset hvad vi gør, og hvor gerne vi ville have styr på det hele. Hvis vi tør slippe noget af kontrollen og invitere mere libido og sanselighed ind i hverdagen, så får vi et andet perspsktiv på tingene og lettere ved at vælge det vigtige.

Samtidig sætter tantra fokus på kønnet og polariteten mellem mand og kvinde. Et parforhold handler om, at manden og kvinden vil noget med hinanden - også selvom der er børn. At gøre sig denne ramme klart kan hjælpe til at holde perspektivet, når det er ved at drukne i bleskift, madpakker og fordelingen af rengøringspligter.

Lyt med

Du kan høre hele rækken af interviews med Anne Sophie lige her.

Eller læse mere om hendes spændende undervisning i meditation, tantra og bevidsthedsarbejde her.

En tantrisk indstilling til hverdagens konflikter

Samvær med andre mennesker hænger uløseligt sammen med konflikter. Vi er ikke altid enige, og nogle gange eskalerer uenigheder til diskussion, skænderier eller måske endda hårdnakkede, fastgroede konflikter.

En konflikt, som ikke er i proces, er en belastning for både deltagerne og omgivelserne - så lad os hurtigst muligt finde ud af, hvordan en tantrisk indstilling kan hjælpe her!

Fra polarisering til polaritet

En central tantrisk pointe handler om at gå fra polarisering til polaritet. Når som helst der er forskelle mellem mennesker, er der mulighed for at håndtere dem med en af disse to indstillinger, dvs. enten polarisere eller være i polaritet. Polariseringen er jegets udgangspunkt, den udspringer af dualistisk tænkning. Polariteten er det lodrette udgangspunkt.

Polaritet
Spændingsfeltet mellem modstæninger.
Vi sætter pris på forskellene og får det bedste ud af dem.
Vi har respekt for hinanden, uanset hvor fundamentale vores uenigheder er.
Målet er ikke at blive enige, målet er, at situationen strømmer videre.
Polarisering
Forskellen eller uenigheden er et problem.
Vi bliver grebet af uenigheden og eskalerer den nærmest pr. instinkt.
Hvis du er uenig med mig, har jeg ret til på flere måder at se ned på dig.
Målet er, at vi bliver enige ved, at det ene synspunkt vinder.

 


Hvorfor stoppe med polarisering?

Rigtig megen snak og samvær både på arbejdspladser, i de små hjem og på cafeerne bygger på polarisering. Så længe uenigheden ikke er så stor, kan vi godt hygge os med at piske en stemning op med den energi, som ligger i forskellene. Det er underholdende, vi udveksler jo meninger, så det må være meningsfyldt samvær... eller hvad?

Der, hvor vi alle kan blive enige om, at det er grimt, er, når polariseringen eskalerer på et kollektivt niveau. Det er f.eks., når der opstår religionskrige - eller mere personligt når der opstår en konflikt, som eskalerer til vold, hvor mennesker kommer til skade.

Men den almindelige dagligdags polarisering, skænderiet med kæresten eller det, at jeg mukker over en kollega bag hendes ryg - er det virkelig et problem?

Polarisering producerer emotioner og forbruger energi. Faktisk kan en lille hurtig polarisering være en måde af afspænde energien på. Hvis der er meget energi til stede i en selv, i en kontakt, i et rum, kan man få den til at kollapse ved at lave en polarisering. Og så føles det hele lige pludselig meget mere håndterbart, fordi det næsten er det eneste, vi kender til. Ikke desto mindre kunne energien måske være brugt bedre. Måske kunne man have lært noget om forskelle?

Du får her vores tips til at få det bedste ud af en konflikt - til glæde for dig selv, dine medmennesker, din arbejdsplads, den kulturelle stemning og meget mere. Det handler om at gå mere ind i det lodrette perspektiv på forskelle og modsætninger, mere ind i polaritet.

Og det kan desuden bruges som tjekliste for tantrapar, hvor uenigheder og konflikter skal håndteres:

Sådan får du mere polaritet i hverdagen

1 Spørgsmål til modpartens udfordrende holdninger
  • Hvad er baggrunden for den anden persons mening/handling/indstilling?
  • Gad vide hvorfor den anden mener sådan?
  • Har han/hun set noget af virkeligheden, som jeg måske ikke har for vane at lægge mærke til?
  • Har han/hun nogle erfaringer, som viser noget nyt?
Dette er et helt basalt empati-fremmende trick, som hjælper til at bevare respekten for hinanden.
 
2 Kontakt dit jordpunkt 
Gennem arbejdet med tantra har du formentlig opbygget en god kontakt til dit jordpunkt. Det kan hjælpe dig til at stå fast, når konflikten raser. Vha. kontakten til jordpunktet kan man også få en fornemmelse af, hvad man fundamentalt ikke vil gå på kompromis med. Og så er der måske mange andre områder, hvor man godt kan rykke sig.
 
3 Hvad er gevinsten ved den andens synspunkt?
  • Kan det på nogen måde supplere det syn på verden, jeg har?
  • Hvis den anden har en anden tilgang, kan det så pege på, at vi skal løse forskellige aspekter af opgaven?
  • Hvad ville jeg skulle give slip på, hvis jeg skulle tage den andens synspunkt ind?
  • Kunne det mon være en befrielse?
At kunne se den andens position bare lidt mere konstruktivt bløder tingene op.
 
4 Vi behøver ikke være enige
Jeget falder til ro, når vi bliver enige. Bliver vi ikke enige, er energien fortsat rejst, der er fortsat oplæg til dynamik. Det kan være svært at rumme denne tilstand, men det er en god øvelse. Endelig kan det være, at vi på trods af uenigheden må nå frem til en konkret aftale eller løsning - uden at alle nødvendigvis er superglade.
Dette er en vigtig erkendelse, og det afgørende er, at man kan rumme og acceptere uenighed. Husk også, at det hele er en proces.
 
5 Hold dig til sagen - præcision
Præcision er central i al kommunikation. Det betyder, at man ikke lægger til eller trækker fra. Hold dig til emnet uden at inddrage fortiden, fremtiden, eller hvordan det gik din tante. Hvis et ubehageligt budskab bliver sendt med præcision, er det meget nemmere for modtageren at forholde sig til. En uenighed, som er fremme i lyset, kan få kærlighed og bevidsthed - det kan den ikke, hvis den er pakket ind i 20 lag sukker, eller hvis fem andre sager tages op i samme øjeblik, den viser sig.
 
6 Hvad kan bringe situationen videre?
Stil dig selv det spørgsmål. For svaret på det spørgsmål er faktisk vigtigere, end at nogen får ret eller får det bedre.
Ofte er det nødvendigt, at en af parterne foretager en kursændring. Det kan jo lige så godt være dig. Ændringer kan være at spørge ind til baggrunden, at foreslå, at I mediterer lidt. At give sig der, hvor det egentlig ikke er så vigtigt, hvad der sker (og hvor man primært holder fast pga. sin ærekærhed). At vælge at give slip på det, som situationen faktisk peger på, at man skal slippe. Man kan også spørge den anden: hvad ville bringe situationen videre for dig?
   
 


Det tantriske familielivs tjekliste

Vil man gerne have hverdagen som børnefamilie i proces, kræver det vågenhed og stillingtagen. Hvad skal egentlig fylde? Hvad er vigtigst? Her kommer 7 centrale dogmer i uprioriteret rækkefølge.

1 Brug tid på det, som er vigtigst
Hvad skal I lave sammen? Hvad giver reel næring og skaber tryghed og udfoldelse? Hvad er mere til underholdning og afspænding? Det er forældrene, der skal sætte kursen her, ikke nødvendigvis den kulturelle norm eller det, som børnene har hørt, de andre i skolen laver i ferien. At prioritere det vigtigste betyder nogle gange, at vi ikke lever op til samtlige omverdenens forventninger (og nogle gange også børnenes). Tag den udfordring på jer og gå i gang.
 
2 Skab enkle, præcise rammer 
Ro, renlighed og regelmæssighed er ikke fordums forgangne dyder. Børn har stadig brug for struktur - ikke mindst i dag hvor kravene er store, og mange valg skal træffes selv for temmeligt små børn. At børnene får sund, nærende mad, at der er styr på deres ting, at familien har et rart (men ikke prangende) hjem, og at barnet kan overskue sin hverdag, er en del af familiens fundament. Få disse ting på plads og i balance - med lad være med at stirre jer blind på dem. De skal netop være på plads, for at de ikke konstant skaber problemer. Så kan I nemlig bruge tid på andre ting også.
 
3 Brug penge på det, som er vigtigst 
De penge, man bruger, skal også tjenes. Og vi bliver dagligt præsenteret for et væld af købstilbud, men hvad er vigtigst? Det, som jeg køber her og nu, hjælper det til at bringe processen videre? Ja, hvis det dækker et reelt, fundamentalt behov. Og ja, hvis det sætter gang i libido, cirkulation og giver reel næring til krop eller sjæl. Hvis det er ren underholdning, så nej. Hvor mange af dine penge vil du bruge på noget, som ikke nærer processen?
 
4 Inviter børnene ind i sanserne
Den moderne hverdag rummer en enorm mængde input, og dette overload trækker os væk fra en reel opmærksomhed på sanserne. Vis dine børn, hvor mange fantastiske sansemæssige oplevelser, verden rummer. Skøn - og nogle gange mærkelig - mad, duftene i skoven, lyden af havet, fornemmelsen af sol på bar hud. Hvis du sanser ind i dette felt, taler om det og spørger til det, opdager børnene det også. Og for børn er adgangen til sanserne som regel langt mere umiddelbar - måske er det faktisk her, de kan lære dig noget.
 
5 Tal om meditation og spiritualitet
Alle børn kommer til verden med kontakt til deres spiritualitet, og den er deres egen. Den udspringer ikke af far og mor. Hvis forældrene er åbne over for den side af barnet, kan det lære at formulere sig omkring det og lade det blive en del af selvbilledet. Det kan være, at barnet er tiltrukket af bestemte spirituelle/religiøse billeder eller genstande. Bak op om det, og lad barnet finde sin indgang til det, som er større end det selv. 
 
6 Vis dine børn en naturlig tilgang til emotioner
Med naturlig tilgang mener vi, at man tillader emotioner at passere igennem sit system, og at man slipper dem, når deres rolle er udspillet (hvilket oftest er temmelig hurtigt).  Der er ingen grund til på forhånd at lukke visse emotioner ude eller lade som om, de ikke findes. Samtidig har børn brug for at lære, hvordan man balancerer emotionerne og slipper dem igen, og det kan de kun lære, hvis mor og far kan vise det. Børn lærer af det, de ser, og hvis de gang på gang ser far pakke sin vrede væk og ose af dårlig stemning en uge efter, så er det den strategi, de lærer.
 
7 Skab plads til forældrenes proces-behov
Kvaliteten i samværet med børnene er vigtigt, men der er også vigtigt, at forældrene foretager sig noget reelt nærende, når de har alenetid. Går de få månedlige fritimer med at jagte oplevelser, eller får du noget, som nærer din krop, din proces og din polaritet? Forældre kan have behov for at meditere, tage på kursus, snakke proces med andre voksne og mange andre ting. Disse behov kan naturligvis ikke fylde det hele, hvis børnenes behov skal dækkes, men de skal have plads. Det er bl.a. vigtigt, for at du kan lære dit barn at tage vare på sig selv.
   

 

Lyst og disciplin

Har tantra og sex med disciplin at gøre? Skal man ikke kun have sex, når man har lyst?

Sådan vil mange måske tænke. At sex og lyst hænger sammen, og at der er ingen, der skal føle sig forpligtede til sex, hvis de ikke har lyst. 

Men vi på Tantraforum.dk har en anden holdning til disciplin og forpligtelser. Vi mener, at lyst og disciplin hænger sammen. Så meget at de faktisk er hinandens forudsætninger. For at få mere lyst ind, skal der mere disciplin ind.{access !public}
Mange kender vel til, at sexlysten er svingende, og at emotionelle svingninger desuden får det til at svinge endnu mere. Og nej, det bliver ikke til en "svinger-klub". For disse svingninger giver som regel mindre sex, end hvis der var færre udsving. De kommer til at bestemme over seksualiteten: "Når jeg er glad for dig, og du ellers har levet op til mine forventninger, kan vi godt have sex, og når jeg er sur, er der lukket for det varme vand." - her er det, at disciplin og mere faste former omkring sex giver mere stabilitet og faktisk et bedre sexliv.

En ny dagsorden

Lyst og disciplin handler først og fremmest om at sætte en ny dagsorden for sit sexliv og/eller tantraarbejde, hvor det ikke kun er lysten - og slet ikke emotionerne - der sætter dagsordenen.

I stedet handler det om at lave en aftale om at ville dele sin proces, kærlighed og seksualitet med hinanden, så længe der er proces i det. Og det kræver disciplin.

Det betyder, at tantra er sex til tiden. Når der er en tantraaftale i kalenderen, skal det indebære sex, uanset hvordan den emotionelle stemning er. Det kan måske lyde firkantet og usexet, men der er som regel mulighed for, at lysten til sex kan opstå undervejs, hvis den ikke allerede er der i forvejen. Og det er den jo ikke altid.

Desuden handler tantra om at kunne arbejde med det, som er. Så alle sindstilstande er velkomne i det tantriske møde, som dermed giver dig mulighed for at forholde dig til din dagsform - til det, du rummer.

Når man lader noget andet styre end emotionerne og deres svingninger, indretter disse sig: Hvis man dyrker sex, fordi man har aftalt det, er det strukturen, der bestemmer, og emotionerne vil derfor have tendens til at forandre sig eller slippe lidt, når de alligevel ikke må have førertrøjen på. Det er svært at fastholde en surhed uændret fra start til slut i et ellers velgennemført samleje.

Mange tantrikere har erfaret, at selvom de var trætte og uoplagte, bragte tantraen og mødet med partneren en masse godt med sig i form af fornyet energi og muligheden for at få kigget på den aktuelle proces.

"T" i kalenderen

Hvordan gør man så det her?

Det er ret simpelt. Det handler om at få aftaler i kalenderen om tantra. Det er dejligt at kunne se frem til et tantrisk møde med sin partner en ganske almindelig tirsdag aften, hvor der måske vil være dømt sofa og fjernsyn, hvis ikke der lige stod et "T" i kalenderen.

Det kan også anbefales, at prioritere aftalerne lige så højt som alle andre vigtige ting i dit liv, såsom arbejde og fritidsinteresser. Dit arbejde passer du jo heller ikke kun, når du har lyst til det. Det skal passes hver dag, ellers risikerer du at blive fyret. Den samme disciplin er nødvendig at have i forhold til tantra.

Disciplinen sikrer, at der er skabt tid og rum til, at I kan overholde de aftaler, I har lavet i forhold til tantra. Hvis I savner inspiration til at lave aftaler, kan I kigge her:

Link: 

Manglende lyst og manglende lyst

Manglende lyst kan være en forbigående faktor. I aften har jeg ikke lige lyst til sex, fordi jeg er for træt, for vred på dig eller bare ikke lige i det humør. Det er ikke fordi, jeg ikke har lyst til min partner, eller fordi der er større, underliggende faktorer på spil. Det er simpelthen hverdagens trivialiteter, der har suget min energi, så jeg nu helst bare vil sove eller stene til en film.

Det er her, man skal sætte ind med disciplinen. Og her man må minde sig selv om, at lysten ofte opstår undervejs, og at der faktisk er glæde og rekreation at hente i et tilfredsstillende seksuelt møde.

Men manglende lyst kan også have dybere rødder. Det kan handle om traumatiske hændelser fra fortiden, om skuffelser fra det nuværende forhold, som har stået på i længere tid eller om fysiske og psykiske ubalancer, der har manglende sexlyst som ledsagefænomen.

Hvis den manglende lyst er en større udfordring, kan disciplinen bruges på en anden måde. Fremfor at sige at vi skal gennemføre sex så og så ofte, kan vi forpligte os på at arbejde kontinuerligt med denne udfordring. Så selvom sex i en periode er svært, så mødes vi som aftalt og arbejder med f.eks. meditation, healing og anden udveksling samt tager et kig på, hvad den manglende lyst handler om. Det er vigtigt, at tingene flytter på sig - hvis ikke kan det være godt at søge hjælp udefra, f.eks. hos en sexolog.

Disciplin handler ikke om sex for enhver pris. Det handler om at tage seksualitet, kærlighed og spiritualitet alvorligt og betragte det som noget, der skal have plads i ens liv, uanset de aktuelle vilkår.