Kontrakten - det tantriske parforholds røde tråd

"En kontrakt?! Er du ude på at binde mig, kontrollere mig og ødelægge mit gode humør?!!"

Nej, slet ikke.  Kontrakten kan være vejen til større indbyrdes frihed og bevidsthed - uanset indhold og form. Og ja, den lægger op til forpligtelse. Men på en måde hvor begge parter ved, hvad de går ind til, og hvad spillereglerne er.

I det tantriske parforhold kan der opbygges meget energi, og svære ting kan være på spil. En kontrakt sætter rammen for samarbejdet. Processen bliver synlig, og faldgruberne kan blive lettere at håndtere.

Bliv klogere på kontraktforhandlingernes velsignelser her:

Kontrakter mellem mennesker

En kontrakt kan lyde som noget vældigt formelt, når vi taler om et parforhold. Men sagen er den, at en kontrakt er en underliggende faktor i alle forhold - i de fleste tilfælde er den bare uudtalt, ikke bevidst fohandlet og baseret på alment udbredte normer.

F.eks. er det underforstået i de fleste parforhold, at hvis man dyrker sex med en anden, så er det et brud på den aftale eller kontrakt, som ligger i det at have et parforhold. Eller det er underforstået, at forholdet til ens bankrådgiver ikke handler om, at man skal sms’e ligegyldige detaljer fra sit privatliv til ham eller hende sent på aftenen. Eller at ekspedienten i Brugsen ikke skal indvies i detaljer om ens sexliv (i hvert fald ikke mens man handler...). Så kontrakter er som oftest baseret på det, vi allerede ved om, hvordan vi skal behandle hinanden som mennesker.

Det afgørende er, om kontrakten er bevidst, og om den er til forhandling. I et tantrisk parforhold må den være begge dele.

Den tantriske kontrakt

Hvis man vil have et tantrisk parforhold, kan det altså være en rigtig stor hjælp at formulere og forhandle en kontrakt. Et parforhold er nemlig et sted, hvor vi kan komme til at tage en del ting for givet. Og hvor det, vi tager for givet, ikke nødvendigvis passer til partnerens forventninger.

Man kan lave en kontrakt, som bliver nedskrevet og underskrevet, evt. i en stemning af rituel højtidelighed, som når man indgår en ægteskabskontrakt. Eller kontrakten kan være mundtlig, men hvor begge parter gør sig klart, at dette her er en kontrakt, vi indgår.

I kontrakten skal man tage stilling til de punkter, som er væsentlige for de involverede parter. Forslag til disse kommer her:

  • Rammen omkring forholdet 

Hvor tit skal vi mødes? Hvor mødes vi? Hvad laver vi, når vi mødes?
 
  • Hvad har vi hver især brug for at arbejde med?

Dette punkt er afgørende for, om vi taler om et tantrisk eller et almindeligt parforhold. Et tantrisk parforhold handler om at hjælpe hinanden med at lære det nødvendige. Begge parter må derfor gøre sig tanker om, hvad de trænger til at lære. Hvis de kender hinanden i forvejen, kan de måske hjælpe hinanden på vej, eller man kan spørge en god ven. En god (ærlig) ven kan nemlig have hørt og set, hvordan man igen og igen spænder ben for sig selv på den samme måde.

Se eksempler til højre >
 
  • Hvordan kan vi hjælpe hinanden ?

Dette handler både om, hvad man vil være med til, og hvad man rent faktisk kan. Begge parter formulerer altså et bud på, hvad de skal lære og et ønske for hvilken hjælp, de gerne vil have. Partneren skal da forholde sig til, om han/hun kan og vil yde den ønskede hjælp. Eller måske skal der tilbydes en helt anden form for hjælp end den, som umiddelbart er ønsket.

Det kan være, at personen, som trænger til at træne hengivelse, gerne vil have den hjælp, at partneren jævnligt forsikrer ham/hende om sine gode intentioner. Partneren kan så i stedet synes, at det vil være en bedre hjælp, at han/hun påpeger, hver gang mistilliden stikker sit hoved frem og i dette tilfælde tilbyder en fælles meditation med cirkulation omkring hjerte og rod - en slags udbygget, energimæssig "forsikring om gode intentioner". 

 

 

  • Hvad har vi brug for at arbejde med i vores forhold?

Lige som man hver især kan have noget, der skal læres, kan der også være noget mellem de to, som skal læres. Det kan - som andet steds nævnt - være, at der er områder, hvor deres kontakt er god og andre områder, hvor den halter. Der kan altså være et svagt punkt i forholdet, og i stedet for at lade det sejle og håbe det går over, kan parret vælge aktivt at arbejde for det.

I eksemplet med bagdørsstrategien kan det være, at den seksuelle kontakt er god, mens hjertekontakten er meget svingende. Og netop den svingende hjertekontakt har måske med bagdørsstrategien at gøre. Her kan parret så vælge bevidst at arbejde med at styrke hjertekontakten, f.eks. gennem meditation (find inspiration til dette i punkt 5 her)

 

  • Hvilken hjælp trækker vi på, når krisen kradser?

Alle forhold kommer fra tid til anden i krise. Hvad gør vi, når det sker for os? Denne aftale er vigtig at have på plads inden bølgerne begynder at gå højt. Og det er vigtigt at begge er tilfredse med den. Hver part kan f.eks. lave en aftale med en god ven uden for forholdet, en ven, som skal hjælpe med at få det rette perspektiv på krisen. Dvs. ikke en hygge-trøste-ven, men en, som begge har tillid til, vil forholdets bedste. Det kan også være en parterapeut, en aftale om at meditere sammen frem for at snakke (hvis vi ved, at det fungerer godt), eller om at de hver især tager sig en pause på aftalte præmisser.


 
  • Andre involverede parter

Skal vi møde hinandens børn, forældre, venner? Det er ikke en selvfølge i et tantrisk parforhold, heller ikke selvom forholdet måske varer længere tid. 
 
  • Aktuelle aftaler

Eksempler: I øjeblikket er det manden, der bestemmer, hvor ofte og hvordan vi skal have sex. Eller lige nu er vi nødt til at mødes særligt hyppigt, fordi der er et vigtigt skridt at gå. Eller mens jeg er i denne krise, skal du sørge for at være ekstra opmærksom på at se andre mennsker, så vi ikke ender i en situation, hvor du hele tiden sidder derhjemme og trøster mig.
 
  • Evaluering hvornår?

Det er oplagt at evaluere, når en opgave er løst. Hvis vi følger eksemplet med bagdørsstrategien, så er den første opgave måske løst, når de er nået et halvt år ind i forholdet. Så er den værste modstand mod et varigt forhold blevet tygget igennem, og der har indfundet sig en stabil hjertekontakt. Hvad skal de så? Måske en af partnerens problematikker kan komme i fokus, måske forholdet skal udvides til at omfatte fælles bopæl og familie eller noget helt tredie. Eftersom et tantrisk parforhold er i proces, er det nødvendigt løbende at evaluere, hvordan det går med opgaverne, og om det stadig giver mening at arbejde sammen.
 

Kontrakt og kærlighed

Nogle mennesker har en tendens til at opstille en modsætning mellem et kontraktbaseret forhold og et kærlighedsforhold. Som om det kontraktmæssige gør det hele lidt for formelt og koldt.

I en tantrisk synsvinkel er kontrakten rammen omkring kærlighedens og processens udfoldelse. I tantra arbejder man med at udvikle sig og slippe gamle strategier og forældede billeder af sig selv. Det er svært, og ubehag er en del af processen. Netop derfor er det vigtigt at have skrevet en kontrakt "i fredstid", så man er enige om, hvordan udfordringerne undervejs skal håndteres.

Mange forhold bryder sammen på, at man ikke har forholdt sig bevidst til de udfordringer, som er. Ikke fordi parterne var et forkert match. Ikke fordi der manglede kærlighed. Ikke fordi vilkårene var umulige. Men fordi parret ikke var realistisk omkring, hvad det kræver at hjælpe hinanden med svære ting. Den tantriske kontrakt er med til at synliggøre dette.

Bliv inspireret til arbejdet med kontrakt her
Link: