Tantra og aggression

 

Aggression er en kraft, som mange mennesker er bange for, og det kan derfor være svært at håndtere den. Her kan tantra være en stor hjælp, fordi den kan skabe et rum, hvori aggressionen kan udfoldes og udforskes.

Aftale!

Både mænd og kvinder kan have behov for at få en dybere kontakt til aggressionskraften, og kan de blive enige om det, er det oplagt at inddrage dette arbejde i den tantriske proces. Vi mener helt klart, at det er en naturlig tilstand at have en balanceret og flydende kontakt til aggressionen. Derfor handler det tantriske arbejde meget om at fjerne de forhindringer, som kan stå i vejen for denne kontakt.

Hvis man har lavet en smule forarbejde, har man måske allerede en fornemmelse af, hvad det er, der står i vejen. Det kan f.eks. være

  • Negative forestillinger om aggressionen overleveret fra kultur og/eller forældre
  • Kontrolmønstre, som holder aggressionen fast i bestemte udtryksformer
  • Traumatiske oplevelser med egen eller andres aggressionskraft
  • En svigtende kontakt til ens eget indre overblik eller perspektiv, som gør, at man for ofte udlever aggressionen blindt og bagefter bliver skamfuld og evt. selvdestruktiv


Har man en fornemmelse af, hvad man gerne vil arbejde med, kan man præsentere dette ønske for partneren og i fællesskab finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. 

Hvis man ikke ved, hvor man skal begynde, eller hvor skoen trykker, er det oplagt at styrke kontakten til jordpunktet gennem meditationer og ved at kontakte det under sex og se, hvad der sker. Det giver dog ikke mening at forsøge at hive en aggression op af posen, hvis der ikke kommmer noget. Forsøg i stedet at holde øje med, hvor aggressionen er til stede i dit liv og begynd der.

Man kan naturligvis også arbejde med aggressionskraften, selvom man ikke har en tantrapartner. Her kan det igen handle om at blive bevidst om, hvor aggressionen er til stede i ens liv samt skabe et rum, hvor man kan arbejde med udfoldelse og nuancering.

Bliv inspireret til denne proces her:  

Forskellige behov - forskellige processer

Forskellige erfaringer kan kalde på forskellige former for arbejde med aggressionskraften. Hvis man f.eks. har haft traumatiske oplevelser med andres aggressionsudtryk, kan man have brug for at få erfaring med kraften og mulighederne i ens egen aggression i et trygt rum.

"Jeg havde tidligere været udsat for overgreb fra en kæreste, hvor han brugte sin overlegne fysiske styrke på  en meget destruktiv måde. Jeg havde derfor brug for at få lov til at rase ud og give min tantrapartner de tæsk, jeg aldrig fik givet min eks. Dette stillede han heldigvis op til og led heller ikke overlast i processen. Senere gik det over i mere ligeværdige slåskampe, hvor jeg havde rigtigt meget brug for at opleve, at det nyttede noget at bruge min fysiske styrke. Dette forstod min partner at give plads til, så jeg fik en oplevelse af at kæmpe og faktisk have succes med det. Det har givet mig en langt større tillid til min egen formåen."


Hvis man har haft en oplevelse af ikke at have mødt de nødvendige grænser, eller at der ikke er nogen, som har villet stille op til at møde én på aggressionskraften, kan man i stedet have behov for at mærke denne grænse eller dette match.

"Det var en stor lettelse for mig at mærke min tantrapartners overlegne fysiske styrke. Vi arbejdede med, at han holdt mig fast og skulle blive ved, lige meget hvor meget jeg kæmpede. Den overgivelse, som jeg til sidst kom ind i, åbnede til en meget stor hengivelse, en tilstand, hvor aggressionen pludselig var blevet til noget helt andet, til en befrielse og faktisk til en meget stor kærlighed til min partner."
 

Det handler i høj grad om at stille det seksuelle møde til rådighed for det, som processen har behov for. Derfor kan man ikke altid planlægge på forhånd, hvad der skal ske, men må lade det udfolde sig i tillid til sig selv og partneren.

Bliv inspireret til denne proces her:  

Vred sex

Det er muligt at lave sådanne aftaler om arbejdet med aggression, men det er også oplagt at tage den, når den er der. Det kan helt konkret handle om, at den ene er vred, frustreret, irritabel, vranten og sur af den ene eller den anden årsag. Det kan have med partneren eller med noget helt andet at gøre. 

Et helt centralt trick er "at identificere uden at identificere sig med". Man ser vreden som et aktuelt energiudtryk, og både den, som er vred, samt partneren skal undgå at tage vreden personligt. Når man løsner identifikationen med vreden, kan den meget lettere transformeres.

En sådan tilstand kan normalt komme til at give rigtig dårlig stemning i parret og måske i hele familien, hvis der er sådan en. En måde at tage mere ansvar for tilstanden på kan være at forsøge at transformere den gennem sex.

Et helt centralt trick er "at identificere uden at identificere sig med". Man ser vreden som et aktuelt energiudtryk, og både den, som er vred, samt partneren skal undgå at tage vreden personligt. Når man løsner identifikationen med vreden, kan den meget lettere transformeres.

I det seksuelle møde kan man lade vreden komme til udtryk gennem krop og stemme. På den måde kommer den ud på en anden måde end ved at råbe ad partneren eller børnene. Man kan da få en erfaring af, at energien forandrer sig, når man giver den udtryk og måske bevæger sig helt andre steder hen.

En proces, som arbejder nedad mod jordpunktet, kan ofte give den effekt, at når aggressionen har fundet sit rette udtryk, stiger energien op til hjertet. Dvs. at det, som begyndte som en anspændt tilstand, kan ende med et kærlighedmøde.

Hvem kan ikke have brug for det?

Lyt også til: