“Det var tungt, når vi skulle have sex”

Seksualiteten forsvandt i dette etablerede parforhold, og det var de egentlig begge lettede over. Men vha. tantra og “stopkort” fik de gang i tingene igen, selvom det ikke var nemt. Pludselig skulle de til at finde ud af, hvem de selv var, når der ikke var så meget modstand på sex mere. Parret har kendt hinanden i 10 år. De begyndte som almindelige kærester og levede godt som sådan de første år, og blev også senere gift. Efter nogle år fik de en søn sammen. Graviditeten var en dejlig tid, hvor der var meget glæde og sjovt nok også megen seksuel lyst. Det var ellers ikke det, der kendetegnede forholdet. Efter fødslen var lysten langt væk, og samlivet var blevet svært.

Seksualiteten var undertrykt

Hun var vokset op med et tabuiseret forhold til sex. Holdningen i hjemmet var, at sex var beskidt og noget, som man ikke talte om. Hendes indstilling til sex i forholdet var da også, at hun ikke gad at have noget med det at gøre. Der kunne gå måneder imellem, at de var sammen seksuelt. ”Jeg havde enormt meget vrede og modstand mod mænd, så det var virkelig tungt, når vi skulle have sex”.

I hans ungdom var han meget glad for sex, og han havde et stort begær efter det. Hans erfaring fra tidligere forhold var dog, at sex var en handelsvare, som han kunne få noget af, hvis han ydede noget til gengæld. Hvis han lavede noget praktisk arbejde for sin kvinde, kunne han få noget sex til gengæld. Selvom han var glad for sex, blev han træt af denne handel. Når hans nuværende kone havde den holdning til sex, at hun ikke gad det, føltes det som en lettelse at være fri af begæret og det at skulle yde noget til gengæld for sex. ”Jeg oplevede, at min lyst forsvandt, og det var egentlig helt rart og en befrielse”, udtaler manden.

Så egentlig savnede ingen af dem sex - der var lukket ned for den del. Men de savnede nærheden i forholdet, og de led under mange skænderier. Den undertrykte vrede og frustration kom ud i mange små kampe om, hvem der tog opvasken osv. ”Der gik lidt bror og søster i forholdet, og vi kom let til at polarisere hele tiden”, udtaler kvinden.

Polarisering er, når der “går grøftegravning i den”. Når en mand og en kvinde falder i modsatte positioner, i fuld modsætning til hinanden, og begge synes, at det, de selv mener, er 100% rigtigt, og den andens synspunkt er 100% forkert. Set udefra har ingen af dem dog fuldstændig ret, og forskellen er gjort alt for stor.

Tantraen bliver forsøgt

Efterhånden var forholdet blevet belastet af de mange skænderier og den manglende nærhed, så de måtte gøre noget. De besluttede sig for at prøve med tantra. De fik fat i en bog om tantra og gik i gang med nogle øvelser fra bogen. De lavede en aftale om, at de skulle være sammen tre gange om ugen, hvor de kunne udveksle healing, meditere osv. Men ofte blev seksualiteten underprioriteret. De syntes, at det blev for sent, eller de var for trætte.

”Jeg var irriteret over, at det tog så lang tid”, siger manden. ”Nu skal vi lige heale i 4 timer, og så blev det sørme for sent til at have sex”.  Dette var et udtryk for, at seksualiteten stadigvæk var et svært område, især for kvinden. Hun kunne gå og være sur en hel dag, når de havde en tantra-aftale om aftenen, fordi hun ikke havde lyst til at blive konfronteret med hendes modstand på sex. Manden var også hurtig til at trække sig, når hun blev sur, så gad han heller ikke. Så selvom der var kommet mere nærvær og kvalitet ind i forholdet, havde de stadigvæk nogle svære områder i forhold til seksualiteten, som de ikke kunne løse sammen.

Tantra med sex og selvkonfrontation

De kom til et punkt, hvor de blev enige om, at de blev nødt til at ville det her og at samarbejde, for at det kunne lykkes.

Kvinden gik nu mere seriøst i gang med at rydde op i hendes forhold til sex og mænd. Der var meget at rydde op i: mistillid, afmagt, vrede og had, at føle sig som offer for mænd og deres seksualitet, modvilje, væmmelse og skam.

Der skulle også en omdefinering til, for hvis hun ikke længere var kvinden, som ikke kunne lide sex, hvem var hun så?

”Det er spændende at få kontakt til min lyst, for hvis jeg ikke er sådan en, der har lukket helt ned for seksualiteten, hvordan er jeg så? Jeg skal til at se mig selv på en helt anden måde”, fortæller hun.

Samarbejdet tages alvorligt

Parret valgte at begynde at gå til tantra-undervisning sammen. De opsøgte desuden en vejleder, som har erfaring med tantra.

”Noget af det, der virkelig har sparket processen i gang er, at vi fik en vejleder. Han pegede temmelig meget på, at vi skændtes så meget i stedet for at samarbejde, og det var rigtig godt. Der var nogle helt basale ting, vi blev nødt til at være enige om, og der var det rigtig godt at have en tredjepart med”, siger manden.

Stop kort

Parret har arbejdet med at give hinanden et kort uden at sige noget, når de opdager, at den anden part polariserer. Når de har tantra-aftaler, snakker de om, hvad der skete i den situation, hvor de fik et kort af hinanden. Dér er det muligt at tale om det uden at komme i skænderi, fordi de har en bedre kontakt med hinanden i forbindelse med tantraen.

Det virkede i en periode, men efter noget tid var det ikke længere nødvendigt med kortene. Nu kan de blot sige til hinanden: ”Hov, der polariserede du vist”.

Parret er nu kommet der til, at de tager deres tantra-aftaler meget alvorligt, og de betragter tantraen som deres fundament i forholdet. Seksualiteten er blevet en levende og aktiv del af deres samliv, og de oplever, at kvaliteten i deres forhold er blevet væsentlig bedre. 

”Vi har stadigvæk mange gamle vaner, vi skal have gjort op med, men vi er i gang med at finde nogle helt nye måder at være sammen på”, afslutter han.