Tantriske grunde til at slutte et forhold

I tantra findes der forskellige former for afslutning og forskellige grunde til at stoppe forholdet.

1 Vi kan ikke løse vore vanskeligheder sammen, men vi stopper på en god måde
Det er ikke alle processer, der kan løses. Eller sagt på en anden måde: Vi har et frit valg i forhold til, om vi vil fortsætte den tantraproces, vi er i. Alle problemer har faktisk en løsning, men løsningen kan synes for svær, for omkostningsfuld, eller også kan den slet ikke ses. Vreden kan være for stor, skuffelserne for mange, eller energien kan være for død for længe. Her kan et tantrapar vælge at stoppe, fordi de synes, det er for svært at komme videre. Det er bedre at stoppe ud fra et bevidst valg end at fortsætte bevidstløst.

2 Den ene af parterne har lært, hvad der skal læres og vil videre
Det kan sagtens forekomme, at den ene af parterne der vil stoppe, og den anden vil fortsætte. Det sker nok oftere, end at begge vil stoppe. Denne form for afslutning er vigtig at forholde sig til bevidst fremfor bare at lade den ske. Både den, der vil stoppe og den, der egentlig ikke vil, kan få noget ud af at “gøre boet op”, at evaluere forholdet indtil nu og se på, hvad man har lært. Hvis det så skulle ske, at parterne fortsætter alligevel, er det aldrig forgæves at forsøge at gøre tingene op og runde af.

3 Den fælles proces er slut - næste skridt i processen er at stoppe
En proces kan slutte ved, at man har nået det, man ville. Eller den kan slutte ved, at der simpelthen ikke er mere energi til rådighed - som en oplevelse af, at madpakken er spist. At den energi, der blev stillet til rådighed i begyndelsen af forholdet, er opbrugt, og helst på en god måde.
Det kan også være, man er nået til en skillevej, hvor vanskelige emner er blevet gennemarbejdet, og det nu ligger åbent, hvad forholdet i stedet skal handle om, og om man overhovedet skal gå videre sammen.

Hvornår sker det? Hvornår er en proces slut? Det kan være meget svært at afgøre. Men bare dét at begynde at gøre sig klart, at tantraprocessen, som du har med din partner, kan slutte en dag, er en vigtig ting at gøre - og måske tilstrækkeligt for nu.

Link: Se en video her, hvor ex-partnere sammen fortæller om, hvordan de afsluttede deres forhold.

4 Kontrakten, der ophører
Flere og flere forsøger sig med parforhold på en ny måde ved at arbejde med tantra inden for rammerne af en specifik aftale eller kontrakt for forholdet, der indeholder en slutdato. Hvis man fx har meget modstand mod det andet køn, kan en afgrænsning på tre måneder være dét, der giver mod på at forsøge alligevel. En afslutning, der skyldes, at kontrakten ophører, er nok den “nemmeste” form for afslutning, da den netop er forholdsvis velovervejet.

Link:

5 Dødsfald og svær sygdom
Hvis den ene af parterne i et tantraforhold dør eller bliver så syg, at det er umuligt at fortsætte, afsluttes forholdet jo helt naturligt. Den her form for afslutning har vi dog ikke så megen erfaring med, for tantrabølgen er stadig ret ny. Men her må gælde det samme som for de andre former for afslutning. Hvis det er muligt at arbejde sammen om afslutningen af forholdet i terminalfasen eller på trods af en evt. sygdom, vil det være rigtig godt, ellers må den, der ikke er ramt, gøre det selv.