Afslutning med kærlighed og bevidsthed

Det kan være en stor hjælp at have en opskrift at følge, når forhold og situationer skal afsluttes. Det betyder dog ikke, at det hele så går efter en snor. Men det kan hjælpe til at holde perspektivet og sikre at krogene bliver kigget efter. 

Denne liste skal primært bruges, når man rent faktisk er i gang med at afslutte et forhold. Flere af punkterne kan dog også bruges til løbende evaluering, jfr. nødvendigheden af hele tiden at have afslutningen med som en præmis for forholdet.

1 Beslutningen
Beslutningen kan ligge hos den ene, eller man kan være enige om at afslutte.

Det er muligt at føle, at en beslutning er så rigtig, at der ingen tvivl er i ens indre. Men det er også muligt at gå i årevis og være i tvivl. Det er ikke konstruktivt. Så er det bedre at tage en beslutning - at gå eller at være 100% nærværende - og tage konsekvenserne af den.

Tantriske grunde til at afslutte kan være, at man har løst de opgaver, man havde sammen. Eller at det ikke ser ud til at kunne lykkes selv efter en vedholdende og helhjertet indsats. Eller at der ikke er mere energi i forholdet, ikke mere polaritet til at bære processen.

Læs mere om dette her
Link:  
2 Hvornår? 
Hvis vi ikke deler andet end fælles tantraproces, kan forholdet ophøre med det samme.
Hvis vi deler adresse, bil og måske endda børn, er sagen straks mere kompliceret.
Det er ikke koldt eller beregnende at lægge en plan for afslutningen. Hvor længe har vi brug for at blive sammen for at få det hele afsluttet ordentligt? Har vi brug for at mødes efterfølgende for at lave oprydningsarbejde (jf. pkt. 5)? Er der hensyn at tage ift. timing over for eventuelle børn? 
 
3 Hvilke ogaver løste vi sammen?
Hvis der rent faktisk har været tantra til stede, så har der også været proces. Og så har vi også løst nogle opgaver sammen. Hvilke? Dette punkt er enormt vigtigt. Det er med til at sætte forholdet på plads i ens selvforståelse, og det kan hjælpe til at finde den nødvendige taknemmelighed. 

De løste opgaver kan være både store og små, fx:
  • Den ene af os løste en vanskelig, dybtliggende problematik
  • Den ene eller begge fik gang i seksualiteten igen efter en lang periode med dødvande
  • Eller vi fik erfaring med at være i en nærende, tæt relation

Brug et af jeres sidste møder på at meditere på dette punkt og del, hvad I finder frem til - og tag det hele med, stort som småt.
 
4 Hvilke emotioner/projektioner er i klemme? 
Det er ikke sikkert, at I har noget i klemme. Men hvis I har, er det klogt at være bevidste om det. Det kan handle om skuffelser, noget man ikke fik indfriet, håb som man må sige farvel til. Det kan handle om, at man føler sig uretfærdigt behandlet. Det kan handle om, at den ene er klar til at gå, men den anden er ikke. Der kan være både sorg og frustration involveret.

Få hjælp til at lokalisere, hvad der skal ryddes op i med denne meditation:
Link:  
 
5 Oprydningsarbejde
Måske skal I hjælpe hinanden med at slippe det, der skal slippes. Måske er det for svært, og I må hver især søge hjælpen andetsteds. Ikke desto mindre er det vigtigt, at man tager sig af oprydningsarbejdet, når en relation slutter.

Det kan bestå i
  • Healing. Enten udveksling eller at begge får healing af nogen uden for forholdet mhp. at slippe relationen.
  • Meditation. Både sammen og hver for sig. Brug bl.a. ovenstående meditation.
  • Snak. Svar på spørgsmål eller anden afklaring. Men lad være med at køre rundt i de samme gamle emner igen og igen. I er i færd med at lukke ned.
  • Dynamisk kropsarbejde. Det, som vi også kalder at arbejde nedad. Slås, dans og udtryk din sorg og frustration. Se på det og giv slip.

Oprydningsarbejdet er vigtigt for at rydde vejen for, at et eventuelt nyt forhold kan komme i stand. Har man lyst til at tage naget til eks-partneren med ind i en ny relation? Nej vel. Ryd op med det samme og spar dig selv og kommende partnere for mangt og meget.
 
6 Fremtidigt samarbejde
Hvis I ikke planlægger nogensinde at se hinanden igen, så spring blot dette punkt over.
Hvis I færdes i de samme kredse og ønsker at opretholde en kontakt, så snak gerne om hvordan betingelserne for denne kontakt skal være. Skal I udveksle healing? Skal I snakke regelmæssigt sammen? Skal I lade tilfældet råde?

Hvis I har fælles børn, er det endnu vigtigere, at I får klargjort præmisserne for det fremtidige samarbejde. Her kan det være en hjælp at udarbejde en kontrakt, ligesom når man går ind i en tantrarelation. For i realiteten indleder I nu en ny type relation: samarbejde omkring børnene med kærlighed og bevidsthed. 

Læs mere om kontrakten her
Link:  
 
7 Sig tak!
Så enkelt - og så overset. Uanset hvor I er endt, har I delt noget værdifuldt. Se det, sæt pris på det og sig tak for det. At udtrykke sin taknemmelighed over det, som har været, kan være cluet til at løfte perspektivet på hele situationen. Hvis du ikke kan andet, så gør dog dét!