Orgasme og udløsning - et mandligt perspektiv

En mand fortæller her om, hvordan udeladelse af udløsningen ændrer den orgastiske oplevelse, og peger på den generelle energimæssige træning samt arbejdet med jordpunktet, som en vej til at nå ind i disse tilstande:

"Jeg har arbejdet med tantra i ca. 10 år, og det er min erfaring, at adskillelse mellem udløsning og orgasme er noget, som kan komme, når man har lært at rumme og holde meget energi i den lodrette akse (nok især i hara og omkring kønnet) uden at afspænde den.

Det har for mig ikke været et mål i sig selv at adskille udløsning og orgasme. Det  er en slags tilbud der er kommet i takt med, at jeg har fået mere bevidsthed ind omkring energiopbygning gennem bl.a. tantra og meditation.

Min partner og jeg eksperimenterer, når vi har mulighed for det, med energiopbygning gennem en del gange tantra over nogle dage, hvor jeg som mand ikke udløser sæden. Dette giver en særlig høj intensitet i mødet mellem manden og kvinden, hvor jeg kan møde kvinden mange gange i dybden og højden. Fryden kan i disse møder være så langvarige intense nærmest orgastiske, at udløsning ikke er fristende.

Den energi, der bygges op, skal selvfølgelig forvaltes med stor omtanke, respekt, ydmyghed og bevidsthed, da den efter min mening rummer et stort potentiale til bevidsthedsmæssige forandringer. Måske kan ordet transformation bruges her. Der kan i vores samarbejde være stor fryd og svære ting i spil på samme tid. Vi lader det hele flyde igennem os. Tager imod og giver slip. Vi har vist meget tillid til hinanden. Det er min oplevelse at sæden efter flere gange tantra er særlig højpotent.

Ønsker man som mand at lære sig selv og sine tantriske muligheder at kende, er det min erfaring, at det handler meget om at arbejde nedad mod jordpunktet, samt at lære at rumme og holde sin energiopbygning på en vågen, lodret og ansvarlig måde. Meditationen vil vise noget om, hvor energien gerne vil hen og forandre. Efter min erfaring søger den at skabe bevidsthed ind i mine og min partners problematikker.

Det tager vi imod med taknemmelighed, ydmyghed og den bedste grad af vågenhed vi kan tilbyde."