Når seksualiteten er ekstrem - mediter!

Noget af det, som kan være allermest udfordrende, er de seksuelle ekstremer eller det, man også kan kalde seksualitetens skyggesider. Nogle af disse er - med god grund - ulovlige at udleve, andre kan man mere frit eksperimentere med. Men hvordan gør man det, så der opstår proces og ikke blot identifikation med en skyggeside?

Et af svarene er - mediter!Vil man arbejde med tantra, kommer man ikke uden om at se på seksualitetens skyggesider. En skyggeside er noget, man har holdt væk fra bevidsthedens lys i længere tid, noget, som man ikke vil være ved og noget, som i hvert fald ikke har med mig at gøre! Skyggesiderne kan dukke op i fantasier, i drømme eller i projiceret form, f.eks. som dét ved andre, vi virkelig forarges over.
 
Seksualitetens skyggesider kan f.eks. være

 • Sadomasochistiske tilbøjeligheder (mere udbredt end man måske tror)
 • Fetichismer
 • Ukontrollabel trang til utroskab
 • Lyst til seksuelt konsum
 • Afhængighed af forskellige typer porno

 

Afstand eller identifikation?

Vores sædvanlige tilgang til skyggesiderne er enten at holde dem på afstand eller at identificere os med dem.Og netop her i ligger rædslen: Hvis jeg lukker op for det her, vil det så overtage mig fuldstændigt, så jeg bliver fortabt i det?

Et eksempel kan være en kvinde, som opdager, at hun har en fantasi om at blive bundet og brugt seksuelt af flere mænd på skift. I begyndelsen forsøger hun måske at holde fantasien/trangen væk, og måske står disse forsøg på i mange år. Til sidst bliver trangen for stor, og hun udlever sin fantasi. Hun bliver da trukket ind i et sadomasochistisk univers, som hun udvikler en afhængighed af. Hun er gået fra fortrængning til identifikation - det er ikke tantra.

Alternativet: Den meditative, tantriske vej

Selvsamme kvinde kunne dog vælge at bruge en anden strategi. Hun kunne begynde med at lade de meget energiladede billeder fylde i sin meditation: kigge på dem, blive klogere på, hvorfor de er så energiladede. Hun kunne snakke med sin tantrapartner om dem eller med andre, som hun er vant til at dele sin proces med eller har tillid til. Dét at cirkulere noget svært og energiladet er nærmest øjeblikkeligt med til at tage noget af den overdrevne energi ud af det. Hun kunne måske sammen med sin tantrapartner forsøge sig med en iscenesættelse af enkelte elementer fra fantasien. Og hun/de kan meditere før, under og efter for netop at blive klogere på, hvad de dybere mønstre i trangen handler om.

Når man forholder sig vågent til en skyggeside, går noget af det spændende hurtigt af den. Kicket ved at dyrke en skyggeside er nemlig, at mån "får lov" til lige at slukke lidt for hovedet, bevidstheden, fornuften. Vi foreslår, at man beholder bevidstheden og i stedet udforsker hvilke behov, der reelt ligger bag en skyggeside.

For ovennævnte kvinde med trang til de mange mænd kunne det bagved liggende behov være at få kontakt til sin egen seksuelle kraft og potens. Hun ville have mulighed for at afdække det behov og få kontakt til mere kraft ved at gå den meditative, tantriske vej.

Hvornår skal man udleve?

Om det tantriske arbejde med en seksuel skyggeside skal rumme et moment af udlevelse, dvs. hvor man helt konkret iscenesætter hele eller dele af sin fantasi, kan afhænge af flere ting.

 • Er det ulovligt ? Så nej!
 • Kommer andre fysisk til skade eller risikerer at lide psykisk overlast? Så nej!
 • Har jeg en villig tantrapartner at udforske tingene sammen med? Så måske.
 • Har jeg procesmæssig støtte at trække på (gode tantravenner, en vejleder eller lign.), hvis jeg føler mig på dybt vand? Så måske.


Man bør desuden stille sig selv følgende spørgsmål

 • Hvad er min motivation for at udleve?
 • Hvordan sikrer jeg mig, at der kommer proces ind i udlevelsen - dvs. hvordan bruger jeg det til at blive klogere af, til at vokse som menneske?
 • Hvad siger mine venner/min tantrapartner? Er dette et punkt til udforskning eller til at give slip på?


Spørgsmålene gælder også, hvis man allerede er i gang med at udleve. Det kan f.eks. være, at man har et forbrug af en bestemt slags porno. Hvis ikke der er en procesmæssig grund til og plan med denne udlevelse, kan det være noget af det, man kan få rigtig meget ud af at give slip på.

Når det er sagt, så kan udlevelse af en skyggeside med vidt åbne, bevidsthedsmæssige øjne være en indgang til transformation og proces. Man kan forestille sig, at ovennævnte kvinde ved at gå meditativt og tantrisk til værks netop får denne dybere kontakt til sin egen seksualitet. Og at den energi, som hun før brugte på at holde skyggen væk, nu kan bruges på noget nyt og helt andet. På den måde bilver hun gennem det tantriske arbejde fornyet og transformeret.

Hvis man er i tvivl om, hvordan man arbejder med en seksuel skyggeside, kan det være en rigtig god ide at søge individuel vejledning eller løbende følge undervisning i tantra, hvor sådanne emner kan tages op.