Musik til Chakraerne

Vi har fundet videoer, som taler til de forskellige chakraer. Dee er imidlertid ikke tale om nogen eksakt videnskab - forskellige mennesker oplever, at forskellig musik taler til forskellige steder i dem. Brug musikken som inspiration og se, hvad der folder sig ud i dig.

Numrene er ret forskellige og er derfor ikke sat sammen til en playlist, da det ville give for store skift at høre dem ud i et.

Jordpunkt

 Rodchakra

 Hara

 Solar plexus

 Hjerte

 Hals

 Pineal

 Krone

 


  
Essenspunkt

 Artikel diskussion: